Heeft u wel eens door de mooie Sallandse heuvelrug gefietst of gewandeld?

Dit prachtige natuurgebied in Overijssel is uitgespreid van Markelo tot aan Ommen. In feite is het een hoge zandrug. Het deel tussen Holten en Hellendoorn vormt de Sallandse Heuvelrug. De Sallandse Heuvelrug bestaat uit een aantal “bergen”, zoals de Hellendoornse Berg, de Haarlerberg, de Holterberg en de Koningsbelt. De Holterberg is de hoogste met 75 meter boven het zeeniveau. Op de flanken van de Sallandse Heuvelrug zie je de bossen en heidevelden al van verre liggen.

Sinds 2000 is het zuidelijke deel van de heuvelrug een Nationaal Park geworden dat in loop der jaren nog verder ontwikkeld wordt. Het is een aantrekkelijk gebied dat heel geschikt is voor rustige vormen van recreatie. Paardrijden, wandelen en fietsen kan er in de uitgestrekte bossen volop worden gedaan. Van half maart tot aan half juli wordt er in verband met het broedseizoen een deel afgesloten. Hier leeft namelijk de korhoen.

In Nederland is de Sallandse Heuvelrug de enige plaats waar nog een levensvatbare populatie korhoenders voorkomt. Het hele gebied heeft een oppervlakte van 3500 hectare. Staatsbosbeheer samen met de Vereniging Natuurmonumenten en een aantal particuliere eigenaren streven naar bescherming en verbetering van de kwaliteiten voor natuur en recreatie. U kunt hier veel dieren, leuke en soms behoorlijk zeldzame dieren tegenkomen.

Sprengenberg 
De Sprengenberg is een mooi natuurgebied aan de westzijden van de sallandse heuvelrug met naaldbos, heide en akkers. Deze berg is een onderdeel van het Nationale Park de Sallandse Heuvelrug. In dit gebied leeft één van de laatste populaties korenhoenders van West-Europa. Schotse Hooglanders zorgen voor het behoud van een gevarieerde vegetatie in de zuidwesten.

De hagedis die levend haar kinderen baart en de zandhagedis zijn hier te bewonderen. Naast de heide- en stuifzandgebieden maken deze soorten ook gebruik van de brede, zonnige zandwegen door het bos om zich te verplaatsen. De hazelworm komt in het hele gebied voor, maar de grootste trefkans heeft u op de heide.
Bij het water vindt u de heikikker en de gewone pad. Op natte plaatsen komen, hoewel minder talrijk dan vroeger, de bruine kikker, de kamsalamander en de kleine watersalamander voor.

Het Nationaal Park
Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is omringd en doorsneden door wegen. Een ree, das of een steenmarter moeten goed hun best doen om zonder kleerscheuren van de ene kant van het gebied naar de andere komen. Juist voor deze dieren wordt in dit Nationaal Park gekeken hoe de leefgebieden weer met elkaar kunnen worden verbonden. Ook de vos en de das komen voor, hoewel de kans ze te zien vrij klein is. De twee laten zich niet graag zien. In de boomtoppen is de eekhoorn te vinden, terwijl op de grond de steenmarter voorkomt. Als gevolg van een toenemende marterpopulatie in Duitsland, komt de steenmarter ook in Overijssel steeds meer voor. Op de overgangen van het bos naar het cultuurland zijn andere marterachtigen te vinden: de bunzing en de meer zeldzame wezel en hermelijn. In de oude holle bomen komen vleermuizen voor. Diverse soorten gebruiken de holtes als rustplaats voor de winterslaap en als kraamkamer.

Wandelroutes
Uiteraard vindt u in dit unieke stukje Holland wandel- en fietsroutes, in diverse lengtes en soorten. Bij informatieschuur De Pas en bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug kunt u terecht voor meer informatie.

Klik hier voor de leukste uitjes op de Sallands Heuvelrug. 

 

Redacteur