De Biesbosch is een nat gebied of wetland, waar grote groepen watervogels dekking, voedsel en nestgelegenheid vinden. Door verruiging en het open graven van polders ontwikkelt zich geleidelijk een zoetwatermoeras met een enorme soortenrijkdom. De Biesbosch, ruim 7800 hectare groot, strekt zich uit over twee provincies Brabant en Zuid-Holland.

Het Nationaal Park De Biesbosch is ruwweg opgebouwd uit vier gebieden: De Brabantse, de Dordtse, de Hollandse en de Sliedrechtse Biesbosch.

De Brabantse Biesbosch is opgedeeld in twee delen, namelijk De Noord- en Zuidwaard. De Noordwaard bestaat voornamelijk uit landbouwgebied. De Zuidwaard daarentegen herbergt veel natuur- en recreatiemogelijkheden. Dit gebied is alleen over water te bereiken. Het bezoekerscentrum in Drimmelen is hiervoor een prima uitvalsbasis om het gebied te gaan verkennen. De Dordtse Biesbosch is afgesloten natuurgebied. Hier kan de natuur nog ongestoord zijn gang gaan. Er huist inmiddels een lepelaarkolonie en een aantal bevers hebben er hun burcht gebouwd.

In het kader van voorlichting en educatie worden er op kleine schaal excursies naar de randen van het gebied georganiseerd. Staatsbosbeheer verzorgt een aantal maal per jaar een wandeltocht over de ‘Hoge Biezenplaat’. Ten oosten van Dordrecht ligt de ‘Hollandse Biesbosch’. Het is een gebied van ongeveer 200 ha. en maakt deel uit van het Nationaal park (7100 ha). Het gebied heeft veel elementen van het Nationaal park, waardoor je een indruk krijgt van hoe het getijdengebied eruit ziet. De Biesbosch in het klein dus. Het gebied herbergt veel natuur- en  recreatiemogelijkheden en is gemakkelijk te bereiken. Het bezoekerscentrum fungeert als spil in het gebied.

De Sliedrechtse Biesbosch ligt ten Noordoosten van Dordrecht en is nog een ‘echt’ getijdengebied. Het deel tussen de Helsloot en het Gat van den Hengst laat beperkt recreatie toe. Het gebied is over land moeilijk bereikbaar. Het deel (tussen het Gat van den Hengst en de Kop van de Oude Wiel) is met een vergunning, over water te bereiken. Dit is een stiltegebied.

Vanuit het Bezoekerscentrum worden excursies naar dit gebied georganiseerd. In de Biesbosch is van alles te doen. Wat dacht je van wandelen, kanoën, varen, op excursie gaan, een bezoek brengen aan een informatiecentrum of het Biesboschmuseum of vogels spotten.

Klik hier voor leuke uitjes in de Biesbosch!

Redacteur