De Week van de Smaak is hét jaarlijkse evenement waarin gezonde en eerlijke voeding onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek, met nadruk op ambachtelijke, seizoensgebonden, natuurzuivere, duurzame en streekgebonden producten. ‘Smaak’ is hierbij het verbindende element. Dit jaar is alweer de 10e editie met activiteiten door het hele land.

In 2016 bestaan de Week van de Smaak en Hoofdstad van de Smaak 10 jaar. Dit vieren we met een speciale editie, samen met alle smaakhoofdsteden uit de vorige edities.

Data Week van de Smaak 2016 bekend
In 2016 viert de Week van de Smaak haar 10e editie. Hiervoor werken we aan een speciale opzet, waarbij we een fiks aantal partners van de afgelopen edities weer opnieuw in het zonnetje zetten. De exacte invulling blijft nog even geheim. Wel kunnen we alvast de data prijsgeven. De Week van de Smaak 2016 is van 1 t/m 9 oktober. Dat betekent dat we terug zijn bij de vertrouwde week 40 in de agenda.

Wilt u meer weten over de Week van de Smaak 2016?

Redacteur