Tag

rijksmuseum

Browsing

Het Rijksmuseum presenteert ‘High Society’: vier eeuwen glamour door de grote meesters van de kunstgeschiedenis onder wie Cranach, Veronese, Velázquez, Reynolds, Gainsborough, Sargent, Munch en Manet.

Stralend middelpunt zijn Rembrandts Marten Soolmans en Oopjen Coppit. De spectaculaire huwelijksportretten worden op de tentoonstelling voor het eerst na restauratie aan het publiek getoond. Ruim 35 schilderijen zijn te zien en afkomstig uit internationale musea en particuliere collecties uit o.a. Parijs, Londen, Florence, Wenen en Los Angeles.

Ten voeten uit
Giovanni Boldini, Marchesa Luisa Casati with a Greyhound, 1908. Private collection
Machtige vorsten, excentrieke aristocraten en puissant rijke burgers laten zich al eeuwenlang op hun allermooist en in vol ornaat schilderen door de beste kunstenaars van de wereld. Het liefst staand, levensgroot en ten voeten uit. De jonge Marten Soolmans en Oopjen Coppit zijn het enige stel dat Rembrandt ooit levensgroot, staand en ten voeten uit heeft geschilderd (1634). Dit prestigieuze formaat was in de eerste plaats voorbehouden aan vorsten en de hoge adel en pas later aan de high society in het algemeen.

Rembrandts Marten en Oopjen behoren op de tentoonstelling tot een zeer exclusief gezelschap onder wie machtige vorsten, zoals Keizer Karel V, heerser van het grootste domein sinds het Romeinse Rijk, en excentrieke aristocraten zoals de Marchesa Luisa Casati, femme fatale die alom bekend stond voor haar extravagante feesten. Of Jane Fleming, die gold als een van de mooiste vrouwen van Engeland van die tijd. En ook vooraanstaande burgers, zoals de Duitse politicus Walther Rathenau, door Edvard Munch en dandy Dr Pozzi, gynaecoloog en bekend als vrouwenversierder van John Singer Sargent, behoren tot de eregasten van High Society.

Vier eeuwen glamour
De meeste geportretteerden zijn zeer rijk of extravagant uitgedost, waardoor de tentoonstelling een beeld geeft van vier eeuwen internationale mode: van de ingesneden broek en wambuis uit 1514 tot de haute couture van de laat negentiende eeuw.

Guilty Pleasures
Waar de glamoureuze portretten de high society op hun allerbest tonen, laten ruim 80 prenten en tekeningen op de tentoonstelling fijntjes zien wat zich veelal achter gesloten deuren afspeelde: feesten, drinken, gokken en heimelijke bezoeken aan bordelen en boudoirs. De tekeningen en prenten komen uit de collectie van het Rijksmuseum.

Internationale topstukken
Zelden waren er zoveel schilderijen van wereldberoemde kunstenaars te zien op een tentoonstelling in het Rijksmuseum. De schilderijen variëren van begin zestiende tot begin twintigste eeuw. Tot de topstukken behoren imposante portretten van Cranach de Oudere, Veronese, Velázquez, Gainsborough, Reynolds, Sargent, Manet, Munch en uiteraard Rembrandt van Rijn.

Portret van Marten Soolmans / Portret van Oopjen Coppit, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1634

Marten en Oopjen van Rembrandt
High Society viert de verwerving van Rembrandts spectaculaire huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit door Nederland (Rijksmuseum) en Frankrijk (Musée du Louvre) in 2016 uit een particuliere verzameling. De schilderijen zijn voor het eerst na restauratie – begin 2018 afgerond – weer in volle glorie voor het publiek te zien. De tentoonstelling High Society is de opmaat voor het Rembrandtjaar in 2019, waarin de 350ste sterfdag van de grote kunstenaar uitgebreid zal worden herinnerd.

Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling High Society in het Rijksmuseum.

13 december 2016 t/m 13 april 2017
20ste eeuw

Het Rijksmuseum toont een selectie vroege bloemtekeningen- en schilderingen van Piet Mondriaan. Het is voor het eerst dat in Nederland aandacht op de bloemen van Mondriaan wordt gevestigd.

Piet Mondriaan (1872-1944) tekende en schilderde tussen 1900-1912 verschillende bloemen, zoals de zonnebloem en de chrysant. Op zijn tekeningen gaf Mondriaan meestal één bloem weer; als triomferende solist maar soms ook als kwetsbare eenling. De bloemen kunnen mystieke begrippen uitdrukken en komen voort uit zijn fascinatie voor de cyclus en krachten van de natuur. Deze werken worden in Nederland nog altijd als ‘potboilers’ beschouwd: werken die hij maakte omdat daarvoor wél kopers waren, in tegenstelling tot zijn abstracte werk.
De bruiklenen zijn afkomstig uit het Gemeentemuseum in Den Haag en een particuliere collectie.

De Stijl en Counter culture
Behalve Mondriaans bloemen is een kleine presentatie over De Stijl en Metz & Co: Bart van der Leck te zien, met ontwerpen die Bart van der Leck (1876-1958) maakte voor het warenhuis Metz & Co. Van der Leck stond bekend om zijn gebruik van primaire kleuren en geometrische vormen en werd als voormalig De Stijl-kunstenaar gevraagd om o.a. tapijten, kleuren voor interieurstoffen en een logo te ontwerpen. De ontwerpen zijn tijdelijke bruiklenen van particulieren.

Ook te zien is een presentatie over de drugscultuur in Amsterdam in de jaren zestig met onder andere de Scroll Homo Sapiens Correctus waarmee Bart Huges (1934-2004) een idee voor permanente geestverruiming propageerde. Schenking van de heer W. de Bie, Den Haag, 2016.

De presentaties zijn te zien van 13 december 2016 tot en met 13 april 2017 in de collectie van de 20ste eeuw op de bovenste verdieping van het Rijksmuseum.

Klik hier voor meer informatie over Mondriaans Bloemen in het Rijksmuseum!

Hoogtepunten uit vier eeuwen vioolmuziek, gespeeld door topviolisten uit binnen- en buitenland, klinken op zaterdag 21 mei tijdens de vierde editie van de Nacht van de Viool temidden van de topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Artistiek leider Joan Berkhemer, zelf gevierd violist en ook dirigent en componist, stelde een programma samen waarin, veelal jonge, violisten de sterren van de hemel spelen. Bijzonder is de entourage van de Nacht van de Viool: geen concertpodia maar museumzalen met de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden.

De Nederlandse violiste Rosanne Philippens is de ‘leading lady’ van de avond. Maar ook Edison Klassiek-winnares Maria Milstein, de Zuid-Amerikaanse violist Eduardo Paredes, Sjaan Oomen, violiste bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest, en de Russische concourswinnares Maria Kouznetsova zijn van dichtbij te bewonderen. Karel Boeschoten en Jeroen de Groot hebben hun sporen verdiend als Nederlandse topviolisten en completeren de rij solisten.

De violisten treden op als solist, maar ook in duetten en ensembles of begeleid door het ensemble Strijkwerk. Tevens is het baroktrio van Antoinette Lohmann te gast, onthult vioolbouwer Matthieu Besseling alle geheimen van het instrument en zijn er korte films met de solisten van de avond in de hoofdrol.

De Nacht van de Viool maakt deel uit van Signatures Cultuurweken (13–29 mei 2016) en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van Rabobank Leiden en Stichting Zakenvrienden van het museum.

De Nacht van de Viool begint om 19.00 uur en duurt tot circa 00.30 uur, maar bezoekers kunnen op ieder moment van de avond binnenkomen en vertrekken.

Kaarten à €30 zijn te koop en meer informatie is te vinden via www.nachtvandeviool.nl.

De talloze variaties van een meisje in kimono, die geldt als icoon van het japonisme, ontstonden in de jaren 1893-96. Het jonge model Geesje Kwak poseerde voor bijna al zijn schilderijen en werd zo door Breitner onsterfelijk gemaakt. De tentoonstelling is gebaseerd op nieuw onderzoek en laat voor het eerst de (voor zover bekend) volledige serie van 14 schilderijen zien, waaronder een tot nu toe onbekend Meisje in rode kimono uit particuliere collectie. Naast schilderijen worden ook tekeningen, schetsen en foto’s getoond die de kunstenaar ter voorbereiding hierop maakte. De tentoonstelling is van 20 februari tot en met 22 mei 2016 te zien in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum.

Door aantekeningen in zijn schetsboek en foto’s weten we dat het Geesje Kwak was die tussen haar 16de en 18de jaar voor de schilder poseerde. Geesje Kwak was afkomstig uit een Zaans schippersgezin en verhuisde in 1880 naar Amsterdam. Haar jonge onschuldige gezicht en ranke lichaam dragen sterk bij aan de uitstraling van tere sensualiteit die de hele serie kenmerkt. Geesje Kwak poseerde afwisselend in een rode, witte en blauwe Japanse kimono. Vanaf zijn verblijf in Parijs in 1884, waar het Japonisme het modebeeld beheerste, was Breitner gefascineerd door de Japanse kunst. Ook in Nederland werden in die jaren Japanse avonden gehouden en Japanse prenten tentoongesteld. Breitner verzamelde deze houtsneden ook zelf.

Er zijn in het verleden vaker tentoonstellingen gewijd aan dit geliefde thema van Breitner, echter nooit eerder werden alle schilderijen van Meisje in kimono bij elkaar getoond. Door alle Meisjes in kimono samen te tonen in combinatie met de voorstudies in de vorm van tekeningen, schetsen, foto’s, Breitners schildersezel en -kist geeft de tentoonstelling bovendien een indruk van de manier waarop de schilder te werk ging in zijn atelier aan de Lauriergracht in Amsterdam. Het bijeenbrengen van de hele reeks bood de uitgelezen kans om technisch onderzoek te doen, waardoor verrassende nieuwe inzichten zijn opgedaan die op de tentoonstelling en in de bijbehorende publicatie uitgebreid aan bod komen. In totaal zijn 20 schilderijen te zien, waaronder 13 meisjes in kimono en 1 naakt. Verder worden er 15 tekeningen en 15 foto’s getoond, plus Japanse prenten. Bovendien zijn er twee prachtige kimono’s uit dezelfde tijd als de exemplaren gedragen op de schilderijen.

Meer informatie over deze tentoonstelling en George Hendrik Breitner kunt u vinden op de website van het Rijksmuseum.

12 februari 2015 t/m 17 mei 2015
Het Rijksmuseum presenteert dit jaar voor het eerst en éénmalig een groots overzicht van het late werk van Rembrandt van Rijn. Meer dan 100 werken uit topmusea en privé-verzamelingen van over de hele wereld zijn te zien.

Voor het eerst is een tentoonstelling gewijd aan het late werk van een van de allergrootste schilder van ons land: Rembrandt. Meer dan 100 schilderijen, tekeningen en prenten die Rembrandt in de laatste periode van zijn leven maakte zijn te zien, afkomstig uit musea en privé-verzamelingen wereldwijd. Het Rijksmuseum presenteert met Late Rembrandt een grootse tentoonstelling die je maar eens in je leven kunt meemaken!

De tentoonstelling is éénmalig te zien van 12 februari tot en met 17 mei.

Wilt u meer weten over Late Rembrandt in het Rijksmuseum in Amsterdam?

12 november 2014 t/m 6 januari 2015
Prentenkabinet 1800–1900

Het Rijksmuseum toont een aantal prenten over het ontstaan van Zwarte Piet vanaf het midden van de 19de eeuw. De presentatie laat zien dat de beeldcanon van ‘Sinterklaas en Zwarte Piet’ door de eeuwen heen aan vele veranderingen onderhevig is geweest, vanaf het moment dat Sint Nicolaas voor het eerst in z’n eentje Nederland aandeed.

De komst van Zwarte Piet aan de zijde van Sinterklaas in 19de-eeuwse prenten
Vóór 1850 moest Sinterklaas alles alleen doen, van cadeaus uitdelen tot kinderen in de zak stoppen. Sint leek bovendien aan het begin van de 19de eeuw meer op een kruisridder, rijdend op een ezel of zwevend op een gevleugeld paard, die kinderen een flink pak rammel kon geven.

Radicale wijziging
Pas vanaf de eerste helft van de 19de eeuw kreeg de Goedheiligman, in het boekje Sint Nikolaas en zijn knecht, een helper naast zich, eerst alleen aangeduid met ‘zijn knecht’, pas later met ‘Zwarte Piet’. De auteur van dit immens populaire werkje, het Amsterdamse schoolhoofd Jan Schenkman, veroorzaakte daarmee een radicale wijziging in het leven van de Sint. Daarbij had de 19de-eeuwse Zwarte Piet soms een lichte, soms een getinte en soms een donkere huidskleur. De ene keer was hij vriendelijk, maar zo nu en dan boosaardig en zelfs agressief, karaktertrekken die soms óók aan Sint werden meegegeven.

Wilt u meer weten over de Geboorte van Zwarte Piet in het Rijksmuseum Amsterdam?